Loading

Xem đơn hàng

  16/07/2018


  • Từ danh mục bên trái đến phần Đơn hàng và sau đó bấm vào Xem chi tiết của một đơn hàng.

*Đang cập nhật hình ảnh*

  • Ở phần chi tiết này bạn có thể cập thông tin cho sản phẩm khách hàng đã đặt. Cập nhật được trạng thái thanh toán, trạng thái giao hàng.
  • Và có thể chỉnh sửa lại thông tin khách hàng khi cần thiết.

*Đang cập nhật hình ảnh*

Giờ đây bạn đã có thể hiểu rõ được các thông tin chi tiết của đơn hàng. Và quản lý, kiểm soát một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Có thể bạn đang tìm