Loading

Tùy biến giao diện trang sản phẩm

  03/08/2018


"Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn" 

    Chắc hẳn các bạn rất muốn tạo 1 một trang "Sản phẩm/Danh mục sản phẩm" hoặc 1 trang bất    kỳ với nội dung mà bạn mong muốn. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tính năng đặc thù của "Trang nội dung".

*Sơ lược "Trang nội dung":

- Web mẫu của Weba.vn chia rõ 2 loại trang: Trang mặc định và Trang dội dung. Với "Trang mặc định" bao gồm trang chủ, trang sản phẩm, trang danh mục sản phẩm... ở những trang này tất cả nội dung cơ bản hiển thị đều như nhau.

- Khi bạn tạo một "Trang nội dung" bất kỳ, thì bạn có thể vào "Chỉnh sửa nhanh giao diện" để thay đổi nội dung, bố cục trang bạn muốn từ việc: thêm một hình ảnh, thêm một đoạn nội dung mới, hiện sản phẩm - bài viết mà chỉ mỗi trang này có.

*Hướng dẫn thực tế:

  • Bạn vào "Trang nội dung" tạo một danh mục mới:

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Nhấn nút Tạo mới:

 *Đang cập nhật hình ảnh*

- Ở phần Chung bạn hãy đặt cho trang nội dung 1 cái tên, ví dụ ở đây mình đặt "Khăn lạnh cao cấp":

 *Đang cập nhật hình ảnh*

- Qua phần Chi tiết và hình đại diện, bạn hãy gõ nội dung mình muốn cho trang (ở đây mình điển nội dung là "Hãy điện nội dung cho trang"):

 *Đang cập nhật hình ảnh*

- Nhấn Chấp nhận để hoàn tất quá trình tạo trang:

 *Đang cập nhật hình ảnh*

- Giờ mình hãy qua phần Chỉnh sửa nhanh giao diện để xem trang mình vừa tạo:

 *Đang cập nhật hình ảnh*

- Lưu ý ngay chỗ Chọn trang muốn chỉnh sửa từ hiển thị mặc định là Trang chủ, bạn hãy nhấp vào và kéo xuống chọn trang "Khăn lạnh cao cấp" vừa tạo:

 *Đang cập nhật hình ảnh*

- Kéo xuống, bạn sẽ thấy mục Phần nội dung chính, đây là phần bạn có thể chỉnh sửa nội dung cho trang "Khăn lạnh cao cấp" với thông tin hiện tại đang có là Trang nội dung(sẽ hiển thị nội dung trang như bạn đã nhập khi khởi tạo trang).

 *Đang cập nhật hình ảnh*

- Mình sẽ kéo thả thêm vào 1 mục Sản phẩm(Hiển thị sản phẩm) 1 mục Tự soạn thảo(hiển thị nội dung bạn muốn soạn thảo VD: ở đây mình chọn nội dung là Bảng giá khăn lạnh):

 *Đang cập nhật hình ảnh*

Để xem trang nội dung bạn vừa khởi tạo, bạn có thể thử để nó hiển thị thanh Menu

 *Đang cập nhật hình ảnh*

Bạn vào Menu trang web 

 *Đang cập nhật hình ảnh*

Kéo xuống chọn mục menu-main (vì menu phía trên bạn xem được đặt tên là menu-main), bạn chọn tiếp mục câu hình để vào chỉnh sửa 

 *Đang cập nhật hình ảnh*

- Vào trang, bạn kéo xuống ngay khu vực dành cho Trang nội dung mở chọn trang "Khăn lạnh cao cấp" như các bước được đánh số.

 *Đang cập nhật hình ảnh*

- Ra lại bên ngoài để xem kết quả hiển thị: giờ nó đã thêm 1 trang "KHĂN LẠNH CAO CẤP" cho bạn

 *Đang cập nhật hình ảnh*

- Nhấp vào xem kết quả chúng ta vừa làm, các phần được khung đỏ lần lượt là "Trang nội dung" - "Sản phẩm" - "Tự soạn thảo":

 *Đang cập nhật hình ảnh*

 *Đang cập nhật hình ảnh*

Có thể bạn đang tìm