Loading

Thêm thuộc tính cho sản phẩm

  16/07/2018


Đầu tiên vào quản trị kiểm tra xem tính năng Thuộc tính sản phẩm đã được kích hoạt chưa bằng cách
  • Truy cập vào Kho ứng dụng của web "Bấm kích hoạt" nếu ứng dụng chưa được kích hoạt.

 *Đang cập nhật hình ảnh*

  • Từ danh mục bên trái đến phần Sản phẩm> Danh sách thuộc tính> Sau đó bấm nút Tạo mới

 *Đang cập nhật hình ảnh*

  • Khi tạo thuộc tính bạn có thể chọn lựa các dạng thuộc tính khác nhau

 *Đang cập nhật hình ảnh*

- Ký tự văn bản: Phù hợp cho các số liệu về size quần áo như: size L, size M, seze XL ....

Hoặc các sản phẩm có nhiều dạng với tên riêng của từng dòng sản phẩm.

- Hình ảnh: Phù hợp cho các sản phẩm có mỗi loại có hình khách nhau.

  • Màu sắc: Phù hợp các sản phẩm có màu sắc khác nhau hoặc có thể up hình ảnh cho các màu đặc biệt như: xọc, chấm bi, hoặc hình đặc biệt

Sau khi thêm xong thuộc tính bạn có thể thêm các giá trị cho thuộc tính đó. Bằng cách bấm vào nút "Thêm sửa thuộc tính"

 *Đang cập nhật hình ảnh*

  • Bạn có thể thêm, sửa, xoá các giá trị thuộc tính.

 *Đang cập nhật hình ảnh*

Hướng dẫn cách sử dụng thuộc tính cho sản phẩm:

  • Để sản phẩm có thêm trường thuộc tính, danh mục sản phẩm phải chứa các thuộc tính đó. Để thêm thuộc tính cho danh mục làm như sau.
  • Từ danh mục bên trái đến phần Sản phẩm> Danh mục>

 *Đang cập nhật hình ảnh*

 

  • Chọn các thuộc tính bạn muốn sử dụng cho danh mục này

 *Đang cập nhật hình ảnh* 

  • Sau đó bấm nút Cập nhật
Bây giờ bạn đã có thể thêm sản phẩm với các thuộc tính. Bằng cách đăng một Sản phẩm ( nếu bạn chưa biết đăng sản phẩm hãy xem hướng dẫn tại đây http://hotro.weba.vn/post-detail/them-san-pham-moi.html )
  • Khi đăng sản phẩm ở tag Tổng quan sau khi chọn danh mục nếu có các thuộc tính sẽ được xuất hiện ở tag Phiên bản khác

 *Đang cập nhật hình ảnh*

Bạn chỉ cần chọn các thuộc tính sản phẩm có. Sau đó bấm nút Lưu là hoàn thiện phần đăng sản phẩm với thuộc tính cho sản phẩm này.

 

 

 

Có thể bạn đang tìm