Loading

Nhà sản xuất sản phẩm

  16/07/2018


Hướng dẫn thêm Nhà sản xuất cho sản phẩm

  • Đầu tiên vào quản trị kiểm tra xem tính năng Nhà sản xuất đã được kích hoạt chưa bằng cách
  • Truy cập vào Kho ứng dụng của web "Bấm kích hoạt" nếu ứng dụng chưa được kích hoạt.

*Đang cập nhật hình ảnh*

  • Bạn phải thêm danh sách các nhà sản xuất vào website của bạn. Từ danh mục bên trái đến phần Sản phẩm> Nhà sản xuất

*Đang cập nhật hình ảnh*

  • Điền hoàn thiện các nội dung sau đó bấm nút Chấp nhận

*Đang cập nhật hình ảnh*

Bây giờ bạn đã có thể thêm sản phẩm và chọn nhà sản xuất. Bằng cách đăng một Sản phẩm ( nếu bạn chưa biết đăng sản phẩm hãy xem hướng dẫn tại đây http://hotro.weba.vn/post-detail/them-san-pham-moi.html )

  • Nhà sản xuất sẽ xuất hiện ở tag Mô tả tóm tắt - nhà sản xuất

*Đang cập nhật hình ảnh*

Bạn chỉ cần chọn các các nhà sản xuất. Sau đó bấm nút Lưu là hoàn thiện phần đăng sản phẩm.

 

Có thể bạn đang tìm