Loading

Tính năng khuyến mãi cho sản phẩm

  16/07/2018


Đầu tiên vào quản trị kiểm tra xem tính năng khuyến mãi cho sản phẩm đã được kích hoạt chưa bằng cách

  • Truy cập vào Kho ứng dụng của web "Bấm kích hoạt" nếu ứng dụng chưa được kích hoạt.

*Đang cập nhật hình ảnh*

  • Bạn đã có thể thiết lập các chương trình khuyến mãi cho sản phẩm. Bạn có thể thiết lập khuyến mãi giảm giá với số tiền được thiết lập sẵn hoặc %.
  • Bạn có thể giảm giá trên từng sản phẩm hoặc cho tất cả sản phẩm hoặc một nhóm danh mục nhất định.
  • Bạn có thể cho phép sử dụng chung nhiều mã khuyến mãi với nhau hoặc chỉ một mã khuyến mãi cho một sản phẩm.
  • Để thiết lập các khuyến mãi trên. Từ danh mục bên trái bạn đến phần Sản phẩm> Khuyến mãi>
  • Bấm Tạo mới để thêm chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá

*Đang cập nhật hình ảnh*

  • Thiết lập các thông số cho chương trình khuyến mãi bạn muốn tạo
  • Nhập hoàn tất các dữ liệu của khuyến mãi và bấm Lưu lại

*Đang cập nhật hình ảnh*

  • Và bây giờ chương trình khuyến mãi của bạn đã hoạt động. Bạn có thể gửi mã khuyến mãi đó đến các khách hàng thân thiết để họ có thể nhận được ưu đãi.

Có thể bạn đang tìm