Loading

Thêm sản phẩm mới

  16/07/2018


Hướng dẫn thêm sản phẩm mới cho website

Trong trang quản trị ở danh mục bên trái đển phần Sản phẩm> Danh sách sản phẩm>

Bấm vào nút Tạo mới

 *Đang cập nhật hình ảnh*

Hoàn thành các thông tin cần thiết ở trang sản phẩm của website

 *Đang cập nhật hình ảnh*

1. Điền tên sản phẩm

2. Chọn danh mục mà sản phẩm được thể hiện ở đó

3. Điền nội dung cho website

4. Bấm vào tab Giá và hình đại diện (để thêm giá cho sản phẩm và các hình ảnh đại diện cho sản phẩm)

 *Đang cập nhật hình ảnh*

Thêm giá bán cho sản phẩm

Sau đó thêm một hình ảnh cho đại diện bằng cách chọn tải từ máy tính lên. Ở phần Hình đại diện bấm vào nút Chọn

 *Đang cập nhật hình ảnh*

1. Bấm vào biểu tượng tải lên

2. Bấm để chọn file từ máy tính của bạn.

Sau đó bấm chấp nhận tải lên và chọn vào hình ảnh bạn vừa tải lên để thiết lập hình ảnh đó là hình ảnh đại diện của sản phẩm

Sau đó bấm vào nút Lưu cuối màn hình để hoàn tất đăng một sản phẩm lên website.

Có thể bạn đang tìm