Loading

Cài đặt thông tin cơ bản của doanh nghiệp

  16/07/2018


Để bắt đầu cài đặt, tại giao diện Quản trị:

  1. Vào "Cài đặt Website" (cột menu trái)
  2. Chọn “Thông tin cơ bản
  3. Phần nội dung bên trái, kéo xuống tìm phần “Thông tin liên hệ” và bắt đầu tiến hành thay đổi thôi
  4. Xong, bạn nhấn vào nút "Lưu thay đổi" cuối giao diện

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Có thể bạn đang tìm