Loading

Cấu hình đơn vị tiền tệ

  16/07/2018


Khi bạn cần chỉnh sửa hoặc thêm một đơn vị tiền tệ mới cho website. Các giá trị tiền tệ trên weba.vn được cập nhật tự động và chính xác

Để bắt đầu tạo, tại giao diện Quản trị:

  1. Vào "Cài đặt website" (cột menu trái)
  2. Chọn "Đơn vị tiền tệ"
  3. Bấm vào "Tạo mới" nếu chưa có đơn vị tiền tệ bạn muốn
  4. Thiết lập các thông số cần thiết cho tiền tệ mới và nhấn nút "Chấp nhận"

** Nhấp vào đây để tham khảo MÃ CODE

** Nhấp vào đây để tham khảo KÝ HIỆUCHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Có thể bạn đang tìm