Loading

Tạo thêm một hình ảnh mới

  16/07/2018


"Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn"

*Hướng dẫn thực tế:

- Chọn danh mục "Hình ảnh" để thêm hình ảnh mới:

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Chọn "Tạo mới":

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Hoàn thiện thông tin ở các mục đánh Khung đỏ rồi nhấn Chấp nhận hoàn thành:

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Riêng mục Hình đại diện bạn nhấn nút Chọn:

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Có thể chọn hình ảnh có sẵn hoặc thêm mới lên bằng cách nhấn vào biểu tượng được gắn khung đỏ:

*Đang cập nhật hình ảnh*

Có thể bạn đang tìm