Loading

Thay hình ảnh mới từ một hình có sẵn trên website

  08/08/2018


"Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn"

- Bạn đang có một website như VD bên dưới:

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Với phần đóng khung đỏ là những hình ảnh có sẵn mà chúng tôi đã làm web cho bạn, bây giờ bạn không thích nó nữa, bạn muốn một hình ảnh mới hơn...

*Hướng dẫn thực tế:

- Bước 1: Bạn nhớ đăng nhập vào trang quản trị!

- Bước 2: Ở menu phía bên trái, bạn chọn "Hình ảnh":

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 3: Với phần đóng khung đỏ là những hình ảnh hiển thị ngoài website bạn đã thấy ở trên, giờ bạn muốn thay ảnh mới thì hãy nhấn vào "Sửa" ở phía bên phải hình.

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 4: Nhấn nút "Chọn" ở mục Hình đại diện:

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 5: Chọn một hình ảnh bạn đã tải lên sẵn, rồi Chấp nhận để hoàn tất quá trình:

*Đang cập nhật hình ảnh*

Hình ảnh đã được thay:

*Đang cập nhật hình ảnh*

Có thể bạn đang tìm