Loading

Thêm mới menu

  16/07/2018


"Bài viết này sẽ giúp ích cho bạn"

*Hướng dẫn thực tế:

- Bước 1: Đăng nhập trang quản trị trước.

- Bước 2: Ở menu bên trái bạn chọn danh mục "Menu trang web":

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 3: Nhấn "Tạo mới"

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 4: Hoàn tất dữ liệu cho các phần đánh khung đỏ:

*Đang cập nhật hình ảnh*

 

Có thể bạn đang tìm