Loading

Chỉnh sửa menu hiện tại

  16/07/2018


"Bài viết này sẽ giúp ích cho bạn"

- VD: hiện tại chúng ta đang có một menu như thế này ngoài trang website.

*Đang cập nhật hình ảnh*

*Hướng dẫn thực tế:

- Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị trước.

- Bước 2: Ở menu danh mục bên trái ta chọn "Menu trang web":

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 3: Ta chọn danh mục menu đang hiển thị ở bên ngoài website bạn muốn sửa, VD: ở đây "menu-main" là menu được hiển thị ngoài trang website bạn thấy như hình. Ta chọn tiếp mục "Cấu hình"

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 4: Phần đánh khung đỏ là các danh mục được hiển thị ngoài menu website bạn thấy ở trên hình, bạn có thể nhấn nút X ở phía bên phải để bỏ chọn danh mục.

*Đang cập nhật hình ảnh*

Hoặc thêm mới danh mục từ bản chọn phía bên trái theo ý bạn.

*Đang cập nhật hình ảnh*

*Đang cập nhật hình ảnh*

Có thể bạn đang tìm