Loading

Thêm hình ảnh con dấu

  16/07/2018


"Bài viết này sẽ giúp ích cho bạn"

*Hướng dẫn thực tế:

- Bước 1: Chọn nút "Cấu hình" bên dưới sau khi bấm kích hoạt ứng dụng.

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 2: Nhấn nút "Đổi" để thay con dấu nếu bạn muốn.

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 3: Chọn hình ảnh có sẵn hoặc tải ảnh mới để làm con dấu

*Đang cập nhật hình ảnh*

Có thể bạn đang tìm