Loading

Bật tính năng đóng dấu lên ảnh

  16/07/2018


"Bài viết này sẽ giúp ích cho bạn"

*Sơ lược:

- Tính năng này giúp bạn làm chủ bản quyền hình ảnh sản phẩm.

*Hướng dẫn thực tế:

- Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị trước nhé!

- Bước 2: Ở menu danh mục bên trái, bạn chọn Kho ứng dụng:

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 3: Chọn ứng dụng "Đóng dấu hình bản quyền" rồi bạn chọn tiếp nút "Bấm kích hoạt":

*Đang cập nhật hình ảnh*

 

Có thể bạn đang tìm