Loading

Kích hoạt mua ứng dụng

  16/07/2018


"Bài viết này sẽ giúp ích cho bạn"

*Hướng dẫn thực tế:

- Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị

- Bước 2: Từ menu danh mục bên trái bạn chọn "Kho ứng dụng":

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 3: Chọn ứng dụng bạn muốn và "Bấm kích hoạt" như hình. Lưu ý: Với một số ứng dụng đặc biệt bạn có thể phải trả một khoản phí nhỏ để sử dụng.

*Đang cập nhật hình ảnh*

Có thể bạn đang tìm