Loading

Cấu hình cho ứng dụng mới

  16/07/2018


"Bài viết này sẽ giúp ích cho bạn"

*Hướng dẫn thực tế:

- Với một số ứng dụng bạn đã kích hoạt, sẽ có một nút "Cấu hình" bên dưới, bạn nhấn vào vào nó:

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Tùy vào ứng sẽ có hình thức cấu hình khác nhau, đây là một trang cấu hình của Thanh toán Online, bạn có thể thêm/thay đổi thông tin cho Thanh toán Online.

*Đang cập nhật hình ảnh*

Có thể bạn đang tìm