Loading

Kết nối giao hàng Shipchung

  16/08/2018


"Bài viết này sẽ giúp ích cho bạn"

*Hướng dẫn thực tế:

- Bước 1: Truy cập shipchung.vn để đăng ký tài khoản.

- Bước 2: Mở kích hoạt ứng dụng "Giao hàng ShipChung"

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 3: Chọn nút "Cấu hình" sau khi đã kích hoạt ứng dụng

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 4: Điền thông tin Tài khoản API Key từ tài khoản ShipChung của bạn.

*Đang cập nhật hình ảnh*

Có thể bạn đang tìm