Loading

Cấu hình thanh toán cơ bản

  16/08/2018


"Bài viết này sẽ giúp ích cho bạn"

*Hướng dẫn thực tế:

  • Bước 1: Kích hoạt ứng dụng Thanh toán Online(Cơ bản) từ Kho ứng dụng
*Đang cập nhật hình ảnh*
  • Bước 2: Chọn tiếp Cấu hình sau khi kích hoạt ứng dụng

*Đang cập nhật hình ảnh*

  • Bước 3: Thêm/thay thông tin cho các phương thức thanh toán.

*Đang cập nhật hình ảnh*

Có thể bạn đang tìm