Loading

Tính năng đồng bộ thông tin nhanh chóng

  24/12/2018


SỬA MỘT NƠI - CẬP NHẬT Ở TẤT CẢ MỌI NƠI

Tại giao diện Quản trị:

  1. Bạn truy cập vào "Cài đặt website" (cột menu trái)
  2. Vào "Thông tin cơ bản"
  3. Điền thông tin vào và nhấn "Lưu thay đổi" nằm ở cuối web

    Quay trở lại trang web, bạn sẽ thấy những thông tin trước đó có sẵn trên web đã được "đồng bộ tự động" bằng thông tin mới mà bạn vừa nhập
TỰ "ĐỒNG BỘ THÔNG TIN" BẰNG BẢNG SHORTCODE

  1. Bạn truy cập vào "Giao diện" (cột menu trái)
  2. Vào "Đoạn mã thay nội dung"
  3. Copy shortcode

HƯỚNG DẪN:

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Có thể bạn đang tìm