Loading

Thêm chat Messenger Facebook

  16/08/2018


"Bài viết này sẽ giúp ích cho bạn"

*Hướng dẫn thực tế:

- Bước 1: Bạn vui lòng tạo trước 1 trang fanpage Facebook từ trước.

- Bước 2: Nhấn Cài đặt tại trang fanpage

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 3: Chọn tiếp "Nền tảng Messenger" ở danh mục bên trái:

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 4: Bạn vui lòng thêm tên miền website vào phần đánh khung đỏ bên dưới rồi lưu.

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 5: Ở phần Plugin chat với khách hàng bạn chọn thiết lập

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 6: Hoàn thiện các bước thiết lập

*Đang cập nhật hình ảnh*

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 7: Vào kho ứng dụng bấm kích hoạt Trò chuyện Facebook fanpage

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 8: Chọn tiếp cấu hình

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 9: Paste đoạn code bạn đã copy ở bước 6 vào ô đánh khung đỏ bên dưới(Có thể bạn sẽ lưu 2 lần)

*Đang cập nhật hình ảnh*

Có thể bạn đang tìm