Loading

Thêm nội dung Tự soạn thảo

  16/07/2018


Mục đích tạo "Tự soạn thảo": Tạo nội dung ngắn hiển thị ngoài trang chủ như: Giới thiệu tóm tắt doanh nghiệp, SLogan quảng cáo, ...

Để bắt đầu tạo, tại giao diện Quản trị:

  1. Vào "Tự soạn thảo" (cột menu trái)
  2. Nhấn vào "Tạo mới"
  3. Điền thông tin
  4. Cảm thấy OK rồi thì bạn hẳn nhấn nút "Chấp nhận"

- Tên bài viết *: Tên Tự soạn thảo bạn tạo sẽ hiện ra ngoài web
- Trạng thái: Sẽ được "Kích hoạt" sẵn khi bạn tạo mới
- Nội dung: Đoạn văn bản của tự soạn thảo

 

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Có thể bạn đang tìm