Loading

Thay ảnh slides trên website

  16/07/2018


"Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn"

- Trên website bạn đang có 1 slides như thế này:

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bạn muốn đổi mới hình ảnh slides thì làm theo các bước sau đây :

*Hướng dẫn thực tế:

- Bước 1: Đăng nhập trang quản trị trước.

- Bước 2: Ở menu bên trái trang quản trị bạn chọn "Slides ảnh chạy" :

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 3: Chọn danh mục chứa Slides ảnh ngoài trang chủ rồi nhấn "Sửa" ở phía bên phải hình:

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 4: nhấn Đổi như phía bên dưới hình:

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 5: Chọn một hình ảnh có sẵn hoặc tải mới lên:

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Đổi mới rồi nè, nhớ nhân Chấp nhận bên dưới để hoàn tất quá trình:

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Xem kết quả thôi nào:

*Đang cập nhật hình ảnh*

*Khác: nếu bạn muốn thêm 1 hình slides nữa

- Bước 1: Từ danh mục Slides bạn chọn, kéo xuống một tí sẽ thấy nút chọn "Thêm hình ảnh":

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 2: Chọn một hình ảnh đã tải lên hoặc có sẵn:

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 3: Đã thêm được Slides mới rồi nè, nhớ nhấn Chấp nhận bên dưới để hoàn tất quá trình:

*Đang cập nhật hình ảnh*

Có thể bạn đang tìm