Loading

Quy trình bắt đầu với trang đại lý

  28/03/2019


Chào mừng bạn đến với chương trình đại lý hệ thống khởi tại web và các dịch vụ cho khách hàng.

  • Với trang đại lý bạn có thể cập nhật tất cả các tính năng mới từ hệ thống và tất cả các giao diện đang có.
  • Bước 1: Tạo một trang web cho bạn để bạn có thể giới thiệu được dịch vụ này đến khách hàng và những người quan tâm.
  • Bước 2: Chỉnh sửa các thông tin cơ bản trên web để phù hợp với dữ liệu của bạn
  • Sau đó bạn có thể chọn một tên miền riêng để chạy cho web hoặc có thể chạy tên miền mặc định
  • Nếu gắn tên miền riêng xem các bài hướng dẫn sau đây:
  • http://hotro.weba.vn/search/t%C3%AAn%20mi%E1%BB%81n

Giờ bạn đã có thể bắt đầu thực hiện tuần tự các bước để khởi tạo thành công trang đại lý

Có thể bạn đang tìm