Loading

Kích thước banner quảng cáo Google remarketing

  06/11/2019


Kích thước và định dạng được hỗ trợ Google banner remarketing.

Loại tệp

Định dạng hình ảnh

GIF, JPG, PNG

Định dạng HTML5

Tệp ZIP chứa HTML và có thể chứa CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG, SVG (Thích ứng hoặc thông thường)

Các định dạng AMPHTML

Tệp ZIP chứa 1 tài liệu HTML và tối đa 39 nội dung phương tiện.

Kích thước t.đa

150 KB

Kích thước quảng cáo

Hình vuông và hình chữ nhật

200 × 200

Hình vuông nhỏ

240 × 400

Hình chữ nhật dọc

250 × 250

Hình vuông

250 × 360

Màn hình rộng gấp ba

300 × 250

Hình chữ nhật trong dòng

336 × 280

Hình chữ nhật lớn

580 × 400

Netboard

Bảng dẫn

468 × 60

Biểu ngữ

728 × 90

Bảng dẫn

930 × 180

Biểu ngữ đầu trang

970 × 90

Hình chữ nhật dài lớn

970 × 250

Bảng thông cáo

980 × 120

Toàn cảnh

Nhà chọc trời

120 × 600

Nhà chọc trời

160 × 600

Hình chữ nhật cao và rộng

300 × 600

Nửa trang

300 × 1050

Thẳng đứng

Di động

300 × 50

Biểu ngữ di động

320 × 50

Biểu ngữ di động

320 × 100

Biểu ngữ lớn trên thiết bị di động

Đáp ứng

Kích thước quảng cáo HTML5 thích ứng phụ thuộc vào không gian còn trống.

 

Có thể bạn đang tìm