Loading

Hướng dẫn kết nối Google Analytics

  17/08/2018


"Bài viết này sẽ giúp ích cho bạn"

*Hướng dẫn thực tế:

- Bước 1: Đăng nhập Google

- Bước 2: Đăng ký sử dụng Google Analytics

- Bước 3: Ở menu danh mục bên trái chọn Quản trị

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 4: Chọn tiếp Thông tin theo dõi:

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 5: Chọn tiếp Mã theo dõi:

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 6: Sao chép đoạn mã trong khung đỏ

*Đang cập nhật hình ảnh*

- Bước 7: Vào Cài đặt website -> Thông tin cơ bản, dán đoạn mã vừa sao chép vào phần Google analytics

*Đang cập nhật hình ảnh*

Có thể bạn đang tìm